مردم رو راست بودن را میفهمند

مردم رو راست بودن را دوست دارند می‌خواهند واقعیت را بشنوند، بدون روتوش و محافظه‌کاری، بدون تعارف‌های معمول رسانه‌ای در ایران؛ می‌دانند که ایران برای مذاکرات با 1+5 رفت تا مسائل هسته‌ای را حل کند،[…]

Continue reading …

تناقضات بی پایان

دکتر روحانی:دولت همیشه حق اعتراض رابرای همه اقشارواصناف به رسمیت میشناسد(۱۴اردیبشهت۹۴) وزارت کشور:هیچ مجوزی له یاعلیه موضوع هسته ای که مورداجماع عمومی است برای آوردن افرادبه کف خیابان نخواهیم داد(۹خرداد۹۴)

Continue reading …

شرم‌آورترین عذرخواهی دیپلماتیک و درس عبرت آن

در عربستان سعودی دوازده میلیون زن زندگی می کنند که رانندگی برای آنها ممنوع است آنها همچنین اجازه ندارند بدون همراه یکی از محارم مرد خود از خانه بیرون بیایند؛ واقعیتی که معمولا مدعیان پر[…]

Continue reading …