ضرورت تبیین گفتمان اعتدال توسط کارگزاران دولت

هفته ای که گذشت فرصتی دست داد تا در قالب دبیر اسبق و عضو هیأت امنا موسسه مردم نهاد خادمان موعود جلسه ای با آقای مهران قاسمی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان[…]

Continue reading …