مردم رو راست بودن را میفهمند

مردم رو راست بودن را دوست دارند می‌خواهند واقعیت را بشنوند، بدون روتوش و محافظه‌کاری، بدون تعارف‌های معمول رسانه‌ای در ایران؛ می‌دانند که ایران برای مذاکرات با 1+5 رفت تا مسائل هسته‌ای را حل کند،[…]

Continue reading …