دسته بندی

سیاسی اجتماعی

ضرورت وحدت

مید است دست اندرکاران تشکلهای سیاسی اصولگرای استان که به این مهم باور قطعی دارند با وحدت حداکثری خود و اقناع بدنه اصولگرایی از خروجی این وحدت بر اساس شاخص های مذکور در به ثمر نشستن دغدغه های فرهنگی وفاداران به نظام و انقلاب و ناامید کردن منافقین و نفوذی هایی که چون کلاغ آوازهای شومی سر داده اند موفق گردند.

ادامه مطلب

جدی بگیرید

وقتی موضوع دشمنی غرب با ایران مطرح می شود برخی با پوزخند می گویند شما توهم دارید ، شما بلد نیستید با آنها ارتباط برقرار کنید ، آنها تغییر کرده اند در پاسخ به این تفکرات باید گفت آنکس که بداند و بخواهد که بداند / خود را به بلندای سعادت برساند. آنکس که بداند…

ادامه مطلب

ترسم نرسی به کعبه ای …

پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن هرچند با کسب چند دهم درصد رای بالاتر از حد نصاب لازم توسط ریاست محترم طبیعی است که حق قانونی و منطقی ایشان و همفکران ایشان در انتخاب کارگزاران و پیاده سازی سیاست های مورد نظر ایشان در کشور را شاهد باشیم و…

ادامه مطلب

دوقطبی ها مشمئز کننده

ابتدای سال که مقام معظم رهبری عنوان سال را سال همدلی و همزبانی بیان فرمودند خیلی متوجه منظور و نکته قابل توجه آن نشدم و در واقع تعجب کردم چرا پس از چند سال جهت دهی نام سالها از حوزه اقتصاد مقاومتی به چنین عنوانی تغییر کرد اما اکنون پس از آنکه تقریبا نیمی از…

ادامه مطلب

حق! نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر

وقتی که عنوان فعال فرهنگی به فردی اطلاق می شود یعنی کسی که در مسیر اعتلای فرهنگ فعالیت می کند، من هم مدعی هستم که دغدغه هایم بیش از ادعاهایم هست البته شاید یک ادعای مضحک و غیر واقع باشد لیکن احساس می کنم دغدغه های زیادی دارم یکی از دغدغه هایی که شاید از…

ادامه مطلب

لطفا گوسفند نباشید

جو زدگی و تبعیت کورکورانه خصلت گوسفندان است و بلاشک پسندیده اشرف مخلوقات نبوده و نیست ، طبیعی است که از هر کسی سوال شود جوزدگی و تقلید کورکورانه را قویاً مذموم می دارد ولیکن چه بسا خود در برهه ای به انجام آن مبادرت ورزد. ماراتن مذکرات هسته ای سرانجام به پایان رسید ،…

ادامه مطلب