سوابق کاری من

فعالیت های اجرایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مرا می توانید در اینجا ببینید

سوابق آموزشی

• مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامي
• مدرس دانشگاه پيام نور
• مدرس مركز آموزش عالي جهاد دانشگاهي
• مدرس دانشگاه غيرانتفاعي رجاء
• مدرس دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان
• مدرس دانشگاه غیرانتفاعی کوثر
• مدرس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
• مدرس موسسه اسلامي الهادي
• مشاور معاونت آموزشي مركز توسعه بهره وري وزارت نيرو
• عضو مشاوران جوان شهرداری تهران
• مشاور شهردار قزوين در امور جوانان

سوابق آموزشی

• مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامي
• مدرس دانشگاه پيام نور
• مدرس مركز آموزش عالي جهاد دانشگاهي
• مدرس دانشگاه غيرانتفاعي رجاء
• مدرس دانشگاه غیرانتفاعی پارسیان
• مدرس دانشگاه غیرانتفاعی کوثر
• مدرس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
• مدرس موسسه اسلامي الهادي
• مشاور معاونت آموزشي مركز توسعه بهره وري وزارت نيرو
• عضو مشاوران جوان شهرداری تهران
• مشاور شهردار قزوين در امور جوانان

سوابق سیاسی - فرهنگی

• برادر شهيد
• معاونت دانشجویی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)
• دبير جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي استان قزوين
• دبیر جبهه پایداری انقلاب اسلامی قزوین
• عضو شورای برنامه ریزی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان قزوین
• مسئول دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج
• دبير موسسه فرهنگي تسميه
• نماينده تشكلهاي مذهبي استان قزوين در سازمان ملي جوانان
• عضو ستاد هماهنگی هیأتهای مذهبی قزوین
• مسئول هيأت دانشجويي خادمان مهدي(عج) قزوين
• عضو شورای سردبیری نشریه رایحه مهر

سوابق سیاسی - فرهنگی

• برادر شهيد
• معاونت دانشجویی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)
• دبير جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي استان قزوين
• دبیر جبهه پایداری انقلاب اسلامی قزوین
• عضو شورای برنامه ریزی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان قزوین
• مسئول دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج
• دبير موسسه فرهنگي تسميه
• نماينده تشكلهاي مذهبي استان قزوين در سازمان ملي جوانان
• عضو ستاد هماهنگی هیأتهای مذهبی قزوین
• مسئول هيأت دانشجويي خادمان مهدي(عج) قزوين
• عضو شورای سردبیری نشریه رایحه مهر

سوابق اجراییManaging Director

• رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین
• عضو شورای اسلامی شهر قزوین
• عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قزوین
• رئیس کمیسیون عمران ، حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین
• رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر قزوین
• عضو شورایعالی سرمایه گذاری شهر قزوین
• عضو کمیته راهبری طرح جامع شهر قزوین
• عضو شورای سازمان پایانه های شهرداری قزوین
• عضو کمیته ماده 38 شورای حل اختلاف شهرداری قزوین
• معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قزوین
• عضو شورای پارک علم و فناوری استان قزوین
• عضو شورای هماهنگی مراکز رشد واحدهای فناور استان قزوین
• عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران
• دبیر برگزیده جشنواره ملی علم تا عمل
• دبیر استانی سومین جشنواره ملی علم تا عمل
• دبیر اجرایی همایش ملی برند و شرکتهای دانش بنیان
• عضو هیأت بررسی صلاحیت هیأت امنا مساجد و بقاع مترکه استان قزوین
• مسئول تدوین نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور
• دبیر اجرایی دبیرخانه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور
• مسئول فن بازار تخصصی استان قزوین
• مسئول هماهنگی جشنواره روز قزوین
• عضو کمیته پژوهش امور شهری استان قزوین
• سرپرست هیأت ژیمناستیک استان قزوین
• مدیر برنامه ریزی شهرداری قزوین
• مجری پروژه طرح کارت هوشمند ایران خودرو
• مجری پروژه هوشمندسازی سیستم مدیریت حمل و نقل شهر بجنورد
• مجری پروژه انتقال آب شرب شهر تاکستان
• رئیس هیأت مدیره گروه مهندسین مشاور آزمون سازه
• عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نوین صنعت البرز
• مدیر عامل گروه مهندسین مشاور تدبیرگستر
• مدیرعامل شرکت مهندسی گسترش رایانه شوکا
• مدیر بازرگانی شرکت مهندسی گسترش ارتباطات فراسان

سوابق اجراییManaging Director

• رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین
• عضو شورای اسلامی شهر قزوین
• عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر قزوین
• رئیس کمیسیون عمران ، حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین
• رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر قزوین
• عضو شورایعالی سرمایه گذاری شهر قزوین
• عضو کمیته راهبری طرح جامع شهر قزوین
• عضو شورای سازمان پایانه های شهرداری قزوین
• عضو کمیته ماده 38 شورای حل اختلاف شهرداری قزوین
• معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قزوین
• عضو شورای پارک علم و فناوری استان قزوین
• عضو شورای هماهنگی مراکز رشد واحدهای فناور استان قزوین
• عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران
• دبیر برگزیده جشنواره ملی علم تا عمل
• دبیر استانی سومین جشنواره ملی علم تا عمل
• دبیر اجرایی همایش ملی برند و شرکتهای دانش بنیان
• عضو هیأت بررسی صلاحیت هیأت امنا مساجد و بقاع مترکه استان قزوین
• مسئول تدوین نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور
• دبیر اجرایی دبیرخانه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور
• مسئول فن بازار تخصصی استان قزوین
• مسئول هماهنگی جشنواره روز قزوین
• عضو کمیته پژوهش امور شهری استان قزوین
• سرپرست هیأت ژیمناستیک استان قزوین
• مدیر برنامه ریزی شهرداری قزوین
• مجری پروژه طرح کارت هوشمند ایران خودرو
• مجری پروژه هوشمندسازی سیستم مدیریت حمل و نقل شهر بجنورد
• مجری پروژه انتقال آب شرب شهر تاکستان
• رئیس هیأت مدیره گروه مهندسین مشاور آزمون سازه
• عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نوین صنعت البرز
• مدیر عامل گروه مهندسین مشاور تدبیرگستر
• مدیرعامل شرکت مهندسی گسترش رایانه شوکا
• مدیر بازرگانی شرکت مهندسی گسترش ارتباطات فراسان

دست نوشته های من

آنچه در اینجا می نویسم از اعتقادات من سرچشمه گرفته اعتقاداتی که ممکنه شبیه اعتقادات خیلیهای دیگه باشه ولی تبلور اون اعتقادات شبیه هم نیست. تبلورهایی که ما رو حزب اللهی ،‌ خشک ، معتقد ، شاداب ،‌جسور ،‌نو محافظه کار ،‌سیاسی ،‌تیزهوش یا خیلی چیزهای متفاوت دیگه نشون بده ولی ما همین هستیم که هستیم...

تماس با من

مرا می توانید از این طریق پیدا کنید

Visit Me

قزوین